Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

paulina29
7423 c630

February 25 2015

paulina29
Życie jest zbyt krótkie żeby zawsze myśleć o konsekwencjach, trzeba wybiegać poza schematy. 
— ja.
Reposted fromdashuri dashuri viablondi blondi
paulina29
Bo kiedy nie ma Ciebie, niewiele istnieje.
— Buka
Reposted fromkatalama katalama viablondi blondi
paulina29
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
paulina29
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
paulina29
0515 4b20 500
Reposted frommetadon metadon vialabellavita labellavita
paulina29
Raz się potknęłam, a wy mi będziecie to wypominać przez całe życie.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
Reposted fromnokturnal nokturnal vialabellavita labellavita
paulina29
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromSabela Sabela vialabellavita labellavita
paulina29
Niektórych rzeczy spróbowałam tylko po to, by przekonać się, że nie było warto.
— błędy.
Reposted fromwerterowska werterowska vialabellavita labellavita
paulina29
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialabellavita labellavita
paulina29
Ooohhhh...
Reposted fromweheartit weheartit vialechocolate lechocolate
paulina29
5625 e08a
Reposted fromscorpix scorpix vialechocolate lechocolate
1187 eac9 500

aestheticsmag:

aesthetics

Reposted fromzamulasz zamulasz vialechocolate lechocolate
paulina29
5601 1fea 500
Reposted fromrzadkakupka rzadkakupka vialechocolate lechocolate
paulina29
paulina29
paulina29
9730 6672
Reposted fromaniczorka aniczorka viaKarolina22 Karolina22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl